NAMENITEV 0,5% DOHODNINE

Kako?

1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.  (obrazec  Doh-Don)

ALI

2. Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.

 Davčni organ upošteva veljavne zahtevke, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja, oziroma poenostavljeno – zahtevek za donacijo lahko oddate kadar koli do konca letošnjega leta in izbrana organizacija (ali organizacije) bo s tako zbranimi sredstvi lahko razpolagala prihodnje leto. Podatke o upravičencih za nakazilo dohodnine lahko vnesete v obrazec in ga pošljete po pošti ali odnesete na najbližjo davčno izpostavo.

Če boste za prejemnika donacije izbrali PETKO ZA NASMEH , tu navajamo potrebne podatke:

 DOBRODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH,  davčna številka 17053102

*Obrazec z že vnešenimi podatki dobite tukaj:      Zahteva_za_donacije

Vlada je leta 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki omogoča, da davčni zavezanci del dohodnine, namesto v proračun, namenijo za delovanje organizacij, ki se na nepridobiten način ukvarjajo s splošno koristnimi dejavnostmi. Davčni zavezanec rezident tako lahko kadarkoli zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Tako se sami odločite, komu boste namenili del dohodnine (brez vsakršnih finančnih posledic za vas kot zavezance). Gre za to, da lahko del dohodnine namesto državnemu proračunu namenite izbranim organizacijam. Svojo odločitev o tem, kateri organizaciji želite nameniti donacijo (0,5 odstotka dohodnine oziroma največ petim organizacijam po 0,1 odstotka), lahko sporočite Finančni upravi RS. Zahteva za nakazilo dohodnine določeni organizaciji velja, dokler DURS-u ne sporočite nove zahteve (organizacije) ali preklica prvotno izbrane.