POZIV K UKREPANJU IN TAKOJŠNJEMU DVIGU OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh SE PRIDRUŽUJE pobudi, k je bila vložena v Državni zbor RS, da se z januarjem 2018 zagotovi izplačilo osnovnega zneska denarne socialne pomoči najmanj v višini 385,08€ !
Kot država smo si na področju socialnih transferjev privoščili dejanja, ki so v zadnjih, skoraj desetih letih ljudi še dodatno potisnili v začaran krog revščine, nekateri pa so se zaradi teh nelegitimnih ravnanj znašli v vrtincu spirale, ki jih je potisnila povsem na dno. Obtožujemo!
Naveden znesek je bil po objektivnem in strokovnem izračunu predlagan s strani Inštituta za ekonomske raziskave že leta 2009. (Inštitut je izbralo Ministrstvo za delo)
Po skoraj desetletju še vedno nismo niti blizu takrat predlaganem znesku, ki je že v tistem času komaj zadostoval za osnovno preživetje.
Še več, vedno znova se na strani države išče opravičila zakaj se prejemnike soc. pomoči drži krepko pod zneskom minimalnih življenjskih stroškov.
In vsi mi, vključno s prejemniki soc. pomoči, ta nelegitimna ravnanja tiho in z razumevanjem podpiramo.
MDDSZ bi moralo po zakonu ZSVarPre izračun minimalnih življnjskih stroškov opraviti vsakih pet (5) let, od zadnjega izračuna pa je minilo že 8 let!!!
Hkrati se je Vlada RS v Socialnem sporazumu že februarja 2015 obvezala, da bo socialno pomoč povišala v letu 2016, vendar tega do danes ni storila!
Dobrodelno društvo Petka za nasmeh vztrajamo, da je najprej in predvsem potrebno poskrbeti za najranljivejše! In sicer na način, da jim je omogočeno vsaj osnovno preživetje.
Ne nasedajte govoricam, da so prejemniki soc. pomoči lenuhi in izkoriščevalci!
Mi ne bomo več tiho!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>