In se je začelo ...

6. september 2018

Med počitnicami smo 18 otrokom nakupili šolske potrebščine v znesku 1155 € ter poskrbeli še za nekaj zvezkov in ostalih šolskih pripomočkov v višini 200 €.

Šolsko leto 2017/18 smo končali s 140 otroki iz 36 osnovnih šol ter treh športnih društev. Plačali smo za 53.529 € položnic, Petkarjev nas je bilo 734 fizičnih oseb ter nekaj pravnih.

Sedaj pa ...

V dogovoru s šolami že pričenjamo s sprejemanjem novih otrok za šolsko leto 2018/19!

Petka za nasmeh v številkah

11

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

750.000,00 EUR

Donacij