Poročila o poslovanju

November 2019

Datum Plačnik / prejemnik Breme Dobro Stanje Namen
Ni podatkov o transakcijah za ta mesec.

Petka za nasmeh v številkah

6

Let

600+

Petkarjev

48

Šol

700+

Otrok

300,000.00 EUR

Donacij