Datum Plačnik / prejemnik Breme Dobro Stanje Namen
Ni podatkov o transakcijah za ta mesec.
Začetno stanje: 0,00 €
Breme: 0,00 €
Dobro: 0,00 €
Končno stanje: 0,00 €
Sprememba: 0,00 €

Petka za nasmeh v številkah

11

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

750.000,00 EUR

Donacij