Medvrstniško nasilje v izobraževalnem sistemu

7. april 2019

Prispevek: Desetletnika v šoli zbadajo, ker je reven

Nujno je treba nasloviti problem izključevanja, nasilja, diskriminacije – medvrstniškega nasilja v izobraževalnem sistemu.

Prispevek opozarja na problematiko, ki se dnevno dogaja v šolah, a je ne naslavljamo dovolj, ker je tudi sistemsko generirana.

Ko zadeve eskalirajo, je žal že prepozno.

Revščina, opisana v prispevku, je zgolj en od dejavnikov, ni pa edini. Medvrstniško nasilje danes ne izbira sredstev in vsaka različnost je lahko vzrok. Zato je nujno, da na to ne pristajamo! Apeliramo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da takoj sproži analizo stanja ter uvede ukrepe, ki bodo tovrstna ravnanja v največji meri preprečevala.

Petka za nasmeh v številkah

8

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

500.000,00 EUR

Donacij