Čez petdeset let ne bo več pomembno, kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši ste živeli, koliko ste imeli na bančnem računu in kako ste se oblačili. A svet bo morda za odtenek boljši, ker ste bili pomembni v življenju nekega otroka.

Poziv humanitarnih organizacij k takojšnjem ukrepanju ob uveljavitvi novele ZSVarPre-F

23. maj 2018

Humanitarne organizacije pozivamo Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj takoj ukrepa in dvig denarne pomoči uredi na način, ki bo avtomatičen in upravičencem z že veljavno odločbo ne bo potrebno vlagati novih zahtevkov!

Zaradi zakonskih sprememb (ZSVarPre-F) se 1. junija 2018 zvišuje osnovni znesek minimalnega dohodka kot tudi deleži tega, ki pripadajo posameznim povezanim osebam. Ob tem mora upravičenec ponovno izraziti zahtevo po novi odmeri pravice, četudi že ima veljavno odločbo.

V navedenih organizacijah smo zaskrbljeni, da zaradi te odločitve ljudje nujno potrebnih sredstev, čeprav so do dviga upravičeni, ne bodo deležni.

Opozarjamo tudi na 16. člen ZUPJS, prvi odstavek, tretja točka, ki zapoveduje upoštevanje zneska pri uveljavljanju pravic, tudi če upravičenec ne uveljavlja pravice iz javnih sredstev.

Obstaja velika verjetnost, da posamezni upravičenec do DSP za dvig ne odda nove zahteve (ker ne bo obveščen, da bi moral ponovno, kljub že veljavni odločbi o DSP, vložiti novo zahtevo) in bo zaradi tega dijak ali študent upravičenca prejel nižjo državno štipendijo zaradi upoštevanja tega fiktivnega zneska. Skladno z vrstnim redom iz 7. člena ZUPJS štipendija pride na vrsto po denarni pomoči.

Ob tem je pomemben tudi podatek, da je časovnica za odgovor na pritožbo na odločbo o državni štipendiji po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dve leti.

Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivamo, naj takoj ukrepa in dvig denarne pomoči uredi na način, ki bo avtomatičen za vse tiste, ki veljavno odločbo že imajo.

Podpisani:

Petka za nasmeh v številkah

6

Let

600+

Petkarjev

48

Šol

700+

Otrok

300,000.00 EUR

Donacij