Šolsko leto 2020/2021 se je začelo!

26. oktober 2020

V Petki za nasmeh v šolsko leto 2020/2021 vstopamo s 135 učenci in učenkami s 25 šol. Dvema mladostnikoma pomagamo pri plačilu stroškov nogometnih treningov. V teh dneh zaključujemo razvrščanje Petkarjev v skupine po posameznih šolah. Še vedno je z nami okoli 600 Petkarjev, ki nam omogočajo, da vsak mesec, celo šolsko leto plačujemo šolske stroške za otroke, ki smo jih vzeli pod svoje okrilje.

V zadnjih mesecih smo poskrbeli za plačilo šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za več kot 30 učencev oziroma družin.

Tudi v tem šolskem letu v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in ISA inštitutom nadaljujemo z zagotavljanjem psihološkega svetovanja in psihoterapevtske pomoči otrokom in mladostnikom, ki se med odraščanjem soočajo z različnimi oblikami nasilja ter drugimi travmatskimi izkušnjami in prihajajo iz socialno ogroženih družin ter si tovrstne pomoči ne morejo privoščiti.

Nadaljuje se tudi naš projekt pomoči starejšim, v okviru katerega 10 starostnikom oziroma parom zagotavljamo sredstva za mesečne nakupe hrane. Po trenutnih finančnih zmožnostih prav tako pomagamo posameznikom in družinam, ki so se znašli v socialni stiski.

Naše delovanje lahko spremljate na naših profilih na družbenih omrežij Facebook, Twitter in Instagram.

Petka za nasmeh v številkah

8

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

500.000,00 EUR

Donacij