Šolsko leto 2021/2022 se je začelo!

7. november 2021

V Petki za nasmeh v šolsko leto 2021/2022 vstopamo s skoraj 200 učenci in učenkami s 25 šol.

V letošnjem šolskem letu smo zaznali precejšen porast potreb po pomoči. Potrudili smo se ugoditi čim več prošnjam šol. Zato letos skrbimo za več kot 50 otrok več kot lani; število Petkarjev pa ostaja podobno lanskemu. Še vedno je tako z nami okoli 600 Petkarjev, ki nam omogočajo, da vsak mesec, celo šolsko leto plačujemo šolske stroške za otroke, ki smo jih vzeli pod svoje okrilje.

Če se želite pridružiti naši družini, nam na elektronski naslov info@petkazanasmeh.si pošljite sporočilo z vsebino »Želim sodelovati«. V najkrajšem možnem času vam bomo posredovali vse nadaljnje informacije o tem, kako lahko podprete naše delovanje.

V zadnjih mesecih smo poskrbeli za plačilo šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za več kot 80 učencev oziroma družin.

Tudi v tem šolskem letu v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in ISA inštitutom nadaljujemo z zagotavljanjem psihološkega svetovanja in psihoterapevtske pomoči otrokom in mladostnikom, ki se med odraščanjem soočajo z različnimi oblikami nasilja ter drugimi travmatskimi izkušnjami in prihajajo iz socialno ogroženih družin ter si tovrstne pomoči ne morejo privoščiti.

Nadaljuje se tudi naš projekt pomoči starejšim, v okviru katerega starostnikom in starostnicam zagotavljamo sredstva za mesečne nakupe hrane. Po trenutnih finančnih zmožnostih prav tako pomagamo posameznikom in družinam, ki so se znašli v socialni stiski.

Naše delovanje lahko spremljate na naših profilih na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram.

Petka za nasmeh v številkah

8

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

500.000,00 EUR

Donacij