Čez petdeset let ne bo več pomembno, kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši ste živeli, koliko ste imeli na bančnem računu in kako ste se oblačili. A svet bo morda za odtenek boljši, ker ste bili pomembni v življenju nekega otroka.
Sporočilo za javnost - dvig denarne pomoči

Sporočilo za javnost - dvig denarne pomoči

22. april 2018

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh javno obsojamo vse neosnovane napade na naše sodržavljane, ki so se znašli v stiski!

V zadnjih dneh te osebe doživljajo težke javne napade nanje, češ, da je dvig denarne pomoči »nagrada za nedelo«. Na žalost se je gonji proti revnim pridružil tudi del medijev.

Z navedbo primerov, ki so med prejemniki denarne pomoči zastopani v veliki manjšini (štiričlanskih družin, en otrok v vrtcu, drugi v šoli, je med prejemniki zgolj 1 %), se aktivno in namensko ustvarja negativno mnenje javnosti. "Takšna rast višine socialnih transferjev negativno vpliva na motivacijo iskalcev zaposlitve. Razvrednoti delo nižje plačanih zaposlenih in posledično spodbuja razmah sive ekonomije", so prepričani v GZS.

Dejstva govorijo drugače

Med prejemniki denarne pomoči je 75% prejemnikov samskih (lahko prejme največ 385 €!) in parov brez otrok (največ 570 € za oba!). Enostarševska družina z enim otrokom, ki je najštevilčnejša oblika družine med prejemniki (3.200 oziroma 6 % prejemnikov), po novem lahko prejme največ 520 € denarne pomoči! Denarna pomoč ni trajna, ampak začasna oblika pomoči za tiste, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje, nimajo premoženja ali prihrankov, ki bi omogočali preživetje, in aktivno rešujejo svojo socialno problematiko!

Delavska svetovalnica: Podatki glede plač

Glede mnenja GZS, ki straši s tem, da bo »visok dvig denarne socialne pomoči znižal število tistih, ki se bodo aktivno zavzemali za novo zaposlitev«, postavljamo naslednja vprašanja:

Najnižje osnovne plače v 1. in 4. tarifnem razredu

Petka za nasmeh v številkah

6

Let

600+

Petkarjev

48

Šol

700+

Otrok

300,000.00 EUR

Donacij