{UPDATE}

5. december 2018

V tem trenutku skrbimo za 90 otrok iz 30 osnovnih in ene srednje šole. Vsem tem otrokom pokrivamo šolske stroške za leto 2018/19.

Dodatno dvema otrokoma zagotavljamo športno udejstvovanje in enemu učno pomoč.

Skupaj z ISA institutom, Društvom za nenasilno komunikacijo in Inštitutom za družinsko terapijo smo tudi že pričeli s psihološko pomočjo prvemu otroku, ki se je znašel v stiski.

Izvajamo tudi evalvacijo pomoči, ki smo jo pol leta v obliki nakupa v trgovinah Robin Food zagotavljali šestim starostnikom. Vse v iskanju čim boljšega načina nudenja pomoči starostnikom, tudi v sodelovanju s CSD Šiška. S tem bomo vsekakor nadaljevali.

Koledarje nam je uspelo spraviti pod streho in se že tiskajo.

Trenutno imamo v reševanju deset novih prošenj.

Petka za nasmeh v številkah

8

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

500.000,00 EUR

Donacij