Pomoč starejšim

Program pomoči se trenutno ne izvaja.

Želimo si, da bi bila starost lepa za vse. Vendar se vedno več starejših sooča z revščino. Revščina pa pomeni socialno izključenost, depresijo, nezmožnost soočanja s svojo situacijo, samoobtoževanje, osamljenost. Zato smo v sodelovanju s Centrom za socialno delo pomoč ponudili starejšim, ki so se znašli v stiski. Zanje zagotavljamo mesečne nakupe hrane in subvencijo dostave kosila na dom.

Začenjamo z majhnimi koraki, tako kot pred leti s toplimi obroki za otroke. Trudimo se, da bi projekt Pomoč starejšim predstavili vsem, ki nam lahko s svojim prispevkom pomagajo, da pod svoje okrilje sprejmemo še več starostnikov, ki jim mesečni prihodek ne omogoča dostojnega življenja.

Projekt financiramo iz donacij posameznikov, sredstev z naslova 0,5-odstotka dohodnine in donacij Podjetij z nasmehom. Vzpostavili smo tudi sistem SMS-donacij, ki je namenjen izključno temu projektu. Tako bomo lahko pod svoje okrilje sprejeli še več starejših v stiski.

Od gospoda, ki si pri svojih 83 letih ne more več privoščiti bivanja v skromni najeti sobi. Do gospe z nizko pokojnino, ki si življenjske stroške deli z brezposelnim vnukom.
Od zakonskega para z nizkimi prihodki, ki se sooča z zdravstvenimi težavami, obenem pa mora skrbeti še za plačilo najemnine in drugih stroškov. Do drugega para, ki prejema le nadomestilo invalidskega zavarovanja, saj ne mož ne žena nista upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.
In dve gospe, ki živita vsaka v svojem najemniškem stanovanju in se prebijata iz meseca v mesec le z denarno socialno pomočjo. Ena od njiju skrbi tudi za sina; druga pa s svojim edincem nima stikov.
Od gospe, stare 69 let, ki je pred leti v prometni nesreči izgubila moža in sina ter se sooča z zdravstvenimi težavami. Do gospe, ki jo zdravje prav tako zapušča, poleg tega pa težko plačuje stroške bivanja v najemniški sobici.
Od gospe, ki prejema le denarno socialno pomoč, ki ne zadostuje za dostojno življenje. Do gospe, ki nima otrok ali bližnjih sorodnikov in poleg denarne socialne pomoči prejema tudi varstveni dodatek, kar pa prav tako ne zadostuje za plačilo vseh življenjskih stroškov.

Nekaj zgodb dosedanjih prejemnikov naše pomoči:

Gospa, 82, živi sama, prejema pokojnino v višini 330,00 EUR, je v materialni stiski, včasih nima niti za hrano.
Gospod, 67, poročen, je v materialni stiski, z ženo imata nizki pokojnini, živita v najemniškem stanovanju, oba z zdravstvenimi težavami.
Gospa, 70, ima status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, njen skrbnik je CSD, prejema družinsko pokojnino in razliko nadomestila za invalidnost.

To je le nekaj zgodb. Zgodb starostnikov in starostnic, ki živijo v revščini, samoti, pomanjkanju. Ki se ne morejo zanesti ne na zavetje bližnjih ne na pomoč družbe in države. Zgodb, ki bi morale biti v letu 2020 preteklost. Takih zgodb je v Sloveniji stotine.

Donirate lahko na sledeč način:

Iskrena hvala za vsako donacijo, dobro besedo ali poziv naprej.

Se želiš pridružiti?
Postani petkar

Petka za nasmeh v številkah

11

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

750.000,00 EUR

Donacij