Po epidemiji: Staršem v stiski

3. junij 2020

V času epidemije smo skupaj z Inštitutom 8. marec pomagali družinam, ki so se zaradi epidemije znašle v socialni stiski: samostojnim podjetnikom oziroma podjetnicam, ki so zaradi nege otrok zaposleni za polovični delovni čas; prekarnim delavcem in delavkam, ki delo opravljajo po podjemnih in avtorskih pogodbah; študentskim družinam, brezposelnim staršem, kulturnim delavcem in delavkam ter drugim.

Do danes smo:

S pomočjo družinam in posameznikom v stiski nadaljujemo tudi po preklicu epidemije. Več informacij na https: //www.petkazanasmeh.si/aktualno/pomoc-starsem-v-stiski in https://www.petkazanasmeh.si/vprasanja#kako-lahko-zaprosim-za-pomoc.

Še vedno zbiramo tudi donacije:

Donacije brez sklica in namena bomo glede na potrebe razporedili med aktualne dobrodelne akcije pomoči. Hvala vsem, ki pomagate staršem v stiski.

Petka za nasmeh v številkah

11

Let

600+

Petkarjev

60

Šol

1000+

Otrok

750.000,00 EUR

Donacij